ផលិតផល

ការបង្ហាញផលិតផល

អំពី US

  • យើងជានរណា

    Beijing GGLT Science & Technology CO., Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ឡាស៊ែរដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងអ្នកចូលរួមដំបូងក្នុងឧស្សាហកម្ម ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន។ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 GGLT បានបង្កើតផ្នែកលក់ក្នុងស្រុក នាយកដ្ឋានលក់ទីផ្សារក្រៅប្រទេស មជ្ឈមណ្ឌល R&D នាយកដ្ឋានផលិតផល និងផ្នែកក្រោយការលក់…

កម្មវិធី

ករណីឧស្សាហកម្ម

ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន