សូមស្វាគមន៍មកកាន់ GGLT

ការដកសក់ឡាស៊ែរ Diode

  • ឧបករណ៍ដកសក់ឡាស៊ែរ 3 ដងលឿនប្រើបច្ចេកវិទ្យា 808nm diode laser ដែលជាស្តង់ដារមាសក្នុងការដកសក់ឡាស៊ែរ ថាមពលជ្រាបចូលជ្រៅទៅក្នុងស្បែកដែលឫសសក់ស្ថិតនៅ ផ្តល់ថាមពលជាមធ្យមខ្ពស់។Diode laser ជាមួយ TEC ជំនួយដោយ Sapphire contact cooling in hand piece ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយសក់ពណ៌សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែក។